UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HARUZEM) DUYURUSU

Sevgili Öğrencilerimiz; YÖK Başkanlığının 18.03.2020 tarihinde almış olduğu kararlar doğrultusunda, Covid-19 nedeniyle eğitimin, uzaktan eğitim ile yürütülmesi için Üniversitemiz uzaktan eğitim altyapı çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu kapsamda 30 Mart 2020 tarihinden itibaren önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda asenkron olarak uzaktan eğitime başlanacaktır. Öğrencilerimiz ders takibine ilişkin sürecin işleyişi konusunda hafta başında detaylı bilgilendirileceklerdir.

ERASMUS OFİSİ DUYURUSU

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, kampüs ziyaretleri de dahil olmak üzere tüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 16 Mart 2020'den itibaren 3 hafta süreyle ara verilmiştir. Bu süre zarfında Erasmus Ofisi Koordinatörlüğü e-posta (erasmus@harran.edu.tr) yoluyla hizmet vermeye devam edecektir. Gelişmelerle ilgili güncel duyurular http://erasmus.harran.edu.tr/tr adresinden yapılacaktır.
 
Within the scope of combating the globally impacting Coronavirus (COVID-19) pandemic, all educational activities including campus visits will be suspended for 3 weeks after March 16, 2020. During this period, Erasmus Office will be at your disposal via e-mail: erasmus@harran.edu.tr You can reach current announcements from http://erasmus.harran.edu.tr/tr

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DUYURUSU

Üniversitemiz öğretim faaliyetlerine Anadolu Üniversitesi ile koordineli bir şekilde LMS (Learning Management System) uzaktan öğrenim sistemi ile devam edecektir. Ders programı ve diğer detaylara ilişkin bilgilendirme kısa süre içinde yapılacaktır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DUYURUSU

Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verildiğinden, 6 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak dersler, seminerler, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme komitesi raporları, tez savunma toplantıları ve sınavlar da iptal edilmiştir. 6 Nisan 2020 tarihi sonrasında yapılacak sınavlar için Enstitüye resmi yazı ile başvurulması gerekmektedir.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DUYURUSU

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen yazı gereği öğrenci katılımlı bütün eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel, vb. faaliyetler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği için;

• Anabilim Dallarımız tarafından 16 Mart -05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan tez savunma, yeterlilik, vb. tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin iptal edilmesi;
• 06 Nisan 2020 tarihinden sonra yapılması planlanan tez savunma, yeterlilik, vb. tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi;
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar tez savunma, yeterlilik, vb. tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanmaması, Gerekmekte olup tüm öğrencilerimize, danışmanlara ve juri üyelerine gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda;

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bütün eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel, vb. faaliyetler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği için; 6 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak dersler, tez savunma, tez önerisi, tez raporu toplantıları ve sınavları da ertelenmiştir.

 Bu kapsamda;
• Anabilim Dalları tarafından 16 Mart -05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan tez savunma, yeterlilik, vb. tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin iptal edilmiş olup 06 Nisan 2020 tarihinden sonra yapılması planlanan faaliyetlerin ikinci bir emre göre ve enstitü yönetimi ile koordineli bir şekilde yeniden planlanması gerekmektedir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ DUYURUSU

Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, tüm eğitim-öğretim faaliyetlerine lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora programları)  dahil  16 Mart 2020'den itibaren 3 hafta süreyle ara verilmiştir. Derslerin 6 Nisan 2020'de başlaması öngörülmektedir.Ancak güncel gelişmeler için üniversitemiz web sayfasının duyurular kısmını takip etmeniz gerekir.
Bu süre zarfında sorularınızla ilgili Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ile iletişime  (E-mail: int@harran.edu.tr, Telefon:+90 414 318 30 00/1060, 2370) geçebilirsiniz.
 
Within the scope of combating Coronavirus (COVID-19) outbreak, all educational activities including graduate programs will be suspended for 3 weeks after March 16, 2020. It is envisaged that the classes will start on April 6, 2020. However, for current developments, you should follow the announcements section of our university web page.
 
During this time, you can contact the International Students Office (E-mail: int@harran.edu.tr, Telephone: +90 414 318 30 00/1060, 2370) regarding your questions.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ DUYURUSU

Mevlana Değişim Programı ve Proje tabanlı  Uluslararası Değişim Programı çağrıları mevcut riskler gözönüne alınarak iptal edilmiştir.

VİDEOLAR